01.10.14

Ne kadar O kadar Retoği

“NE KADAR O KADAR” RETORİĞİ

Ne kadar korku o kadar bunalım,
Ne kadar öz güven o kadar başarı,
Ne kadar cesaret o kadar özgürlük,
Ne kadar vatanseverlik o kadar güçlülük,
Ne kadar adalet o kadar huzur,
Ne kadar sosyal sermaye o kadar toplumsal barış,
Ne kadar çaba o kadar şans,
Ne kadar emek o kadar ücret,
Ne kadar sabır o kadar zafer,
Ne kadar inanç o kadar sebat,
Ne kadar hayal o kadar keşif,
Ne kadar ümit o kadar motivasyon,
Ne kadar şükür o kadar dinginlik,
Ne kadar tembellik o kadar esaret,
Ne kadar samimiyet o kadar ikna,
Ne kadar iyi niyet o kadar dostluk,
Ne kadar empati o kadar anlaşılmak,
Ne kadar dua o kadar yardım,
Ne kadar iyilik o kadar sevilmek,
Ne kadar bencillik o kadar yalnızlık,
Ne kadar dürüstlük o kadar güven,
Ne kadar bilgi o kadar güç,
Ne kadar veri o kadar doğru karar,
Ne kadar sezgi o kadar buluş,
Ne kadar merhamet o kadar sükunet,
Ne kadar kanaat o kadar zenginlik,
Ne kadar saygı o kadar itibar,
Ne kadar edep o kadar mutluluk,
Ne kadar cömertlik o kadar soyluluk,
Ne kadar uygulama o kadar karakter,
Ne kadar doğallık o kadar denge,
Ne kadar çile o kadar dayanıklılık,
Ne kadar merak o kadar ilim,
Ne kadar hayret o kadar öğrenme,
Ne kadar ilkelilik o kadar onur,
Ne kadar düzen o kadar sonuç,
Ne kadar dikkat o kadar isabet,
ve sonuç olarak ne kadar erdemlilik o kadar insanlık …”

‘Prof. Dr. Nevzat Tarhan’